خلاصه تجربیـات

  • مدرس دوره تخصصی نورومارکتینگ (بازاریابی عصبی کلامی، تحلیل مغزهای سه گانه، فروش نامحدود به سبک جدید)
  • مدرس دوره برندینگ در ایران
  • مدرس دوره های فن بیان، بازاریابی، مذاکره و فروش (دوره دیده در دانشگاه تهران زیر نظر استاد بیدار مغز)
  • دوره Triz یا تئوری خلاقیت شناسی زیر نظر استاد نظری، دوره فن بیان و بازاریابی زیر نظر مهندس مظاهری سیف، صاحب کتاب رقص عقاب ها
  • مشاور ارشد تبلیغات، بازاریابی و مدیریت برند
  • تدوین و اجرای کمپین های تبلیغاتی براساس جدیدترین متدهای سودآور و نتیجه گرا
  • تحلیل و آنالیز دقیق بیش از صدها کسب و کار داخلی و خارجی
  • متخصص فروش اینترنتی، ساخت باورهای پولسازی
محمد موذن

ویـدئـو هـا

گواهینــامه ها